Social media Marketing is een must voor elke succesvolle onderneming.

Social media is nu dé plaats voor reclame en Marketing.

Maar waarom?

 

Waarom is Social media Marketing belangrijk?
Social media Marketing wordt steeds belangrijker omdat er steeds minder mensen TV kijken, of de krant lezen. Elke dag komen meer mensen online op Social media.

Elke doelgroep zit op Social media, of dit nu LinkedIn, Twitter, Facebook, of Instagram is.
Dus ook jouw doelgroep bevindt zich hier.

Verder is het zo dat ondernemingen met Videomarketing 49% sneller groeien in omzet.

Om succesvol te zijn, heb je dus een goede Video nodig.

 

Waarom is Videomarketing de beste vorm van Social media Marketing?

Video laat mensen zien wat je doet, terwijl je ondertussen hen laat horen wat je doet, en ze het ook nog kan laten lezen… tegelijkertijd!

Een Video houdt aandacht langer vast, en zorgt er voor dat er actie ondernomen wordt door de kijker. En mensen vinden het ook fijner om reclame in Video vorm te zien

Bedrijven zijn hier ondertussen ook achter gekomen. Van de online traffic van bedrijven is 74% Video-content.

En maar liefst 43% van de marketeers zouden ook meer Video’s produceren als ze hier de tijd of kennis voor hadden. Wanneer je dit niet hebt is het verstandig om een expert in te huren.

 

Wat kan ik voor jou doen?

Of je nu een reclame spot wilt maken over jouw product of dienst, of wellicht een motivatie Video wilt lanceren, ik kan deze Video voor jou op maat maken.

Het is belangrijk deze zo efficiënt mogelijk te maken. Gemiddeld spendeert een gebruiker elke maand slechts 15 minuten aan het bekijken van Video advertenties. Dit betekent dat ook jouw Video zo snel en efficiënt mogelijk de kijker moet overhalen verder te kijken, of actie te ondernemen.   

Neem contact met mij op via onderstaande knop:

Bram Laenen

Bevrijdingslaan 24

3590 Diepenbeek

Tel +32(0)471420610

BE0691698189

Samenwerkingen

Onze Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bram Laenen Video Productions, hierna beschreven als BLVP.

 

Alle leveringen als prestaties, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.

 

De genoemde prijzen bij de filmopnames zijn gebaseerd op de tijd dat de cameraploeg moet aanwezig zijn om de opnames te realiseren, zijnde vanaf het normaal voorziene uur van aanvang van het filmen van het project tot het einde van het project, eventuele pauzes inbegrepen.

 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar ten laatste 10 dagen na de factuurdatum.

 

Indien het verschuldigde bedrag op zijn vervaldag niet vereffend is, loopt er van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, vanaf de factuurdatum een nalatigheidsintrest van 1,5% per maand. Elke begonnen maand zal als een volledige maand gerekend worden. Tevens wordt bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege verhoogd met 10%, met een minimum van 220 euro ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding. Bij niet betaling op de vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 

 

Eventuele parking -of tolgelden worden bij de normale verplaatsingskosten bijgerekend.

 

Bij voortijdige verbreking van een opdracht of bestelling door de client of om een aan de client te wijten oorzaak, zullen de tot dan gepresteerde werken en gemaakte kosten aangerekend worden. Bij huwelijksreportages, podiumkunsten of evenementen die op een specifieke datum moesten worden gefilmd, wordt het te verwachten factuurbedrag volgens het bestelorder aan 30% aangerekend als de verbreking binnen een termijn van meer dan 1 maand op voorhand wordt gedaan. Doch indien de verbreking binnen een termijn van minder dan een 2 weken voor de voorziene opnamedatum gebeurt, wordt de volledig som van het te verwachten factuurbedrag aangerekend.

 

Het opgenomen beeldmateriaal wordt gemonteerd en bewerkt naar inzicht van de leverancier, met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever. Het blijft echter een subjectief product en derhalve kan de opdrachtgever nooit als reden van niet-betaling de factuur inroepen dat het eindproduct niet volledig naar zijn wens is.

 

Alle klachten betreffende afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de drie kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht aan BLVP. Na verloop van de termijn van vijf kalenderdagen worden de facturen aangezien als aanvaard zonder voorbehoud.

 

Indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van technische redenen, zoals onder meer stroompanne, ongunstige weersomstandigheden, apparatuurpanne, enz… of omwille van verkeersproblemen (verkeersongeval, file, omleidingen,…), kan de client hiervoor geen schadevergoeding eisen.

 

De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de vermoedelijke afleveringsdatum worden slechts opgegeven als aanwijzing en zonder dat deze bindend mogen worden beschouwd. Eventuele vertraging geeft de client niet het recht de bestelling te annuleren of aanspraak te maken op schadevergoeding.

 

Alle producties van BLVP vallen onder de wet op het auteursrecht. Het vermenigvuldigen van producties op eender welke wijze, geheel of gedeeltelijk, is verboden en strafbaar.

 

BLVP zal gemaakte opnames en montages bewaren gedurende dertig dagen na aflevering van het eindproduct. De gemaakte basisopnames blijven eigendom van BLVP. Indien de client de gemaakte basisopnames langer wil laten bewaren, dient dit schriftelijk overeen te komen en zal hiervoor een bewaringsvergoeding in rekening gebracht worden aan de aankoopprijs van de drager waarop de basisopnames staan.

 

Elke productie zal eindigen met het copyright van BLVP.